Program Seminar Al Quran Resam Uthmani KUIPSAS

12.00 Tengahari 11Julai 2017 Merasmi Tutup Seminar #ResamOsmani ( رسم عثماني) anjuran KUIPSAS. Sempat menyatakan bahawa Resam Osmani adalah simbul perpaduan dan penyatuan Umat Islam. Kerana apabila hanya satu pihak autoriti ulamak Islam yang menyimpulkan dan mengesahkan…

Sidang DUN Pahang: Pengurusan Zakat Dan Pengagihan

13 April 2017 9.00 pagi : Bermula Hari Kedua Sidang DUN Pahang. Setelah bacaan Doa, Sesi Soal Jawab telah dibuka oleh YB Dato Sri Speaker. Sebagaimanabiasa Jawatankuasa Dakwah Islamiah turut dikemukan soalan mengenai pengurusan zakat…