Skim Pinjaman Tekun(SPT) : Skim Pinjaman Mikro (SPM)

SKIM PINJAMAN TEKUN (SPT) SKIM PINJAMAN MIKRO (SPM) : RM 1,000 - RM 10,000 Pinjaman RM 5,000 dan ke bawah Warganegara Malaysia dan Bumiputera. Umur 18 – 60 tahun. Sumbangan Pengurusan 4% setahun dan simpanan wajib sehingga 5% setahun.…

Bagaimana Memohon Amanah Ikhtiar Malaysia

Syarat Kelayakan SYARAT-SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENJADI SAHABAT AIM Taraf Kewarganegaraan Warganegara Malaysia yang mempunyai Kad Pengenalan (mykad) yang berumur 18 tahun ke atas. Had Kelayakan Pendapatan Had kelayakan pendapatan isi rumah bagi menyertai AIM ialah…

Bagaimana Memohon Rumah Mesra Rakyat 1 Malaysia

RMR1M RUMAH MESRA RAKYAT 1MALAYSIA OBJEKTIF PROGRAM Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk…

Bagaimana Memohon PR1MA?

  KELAYAKAN Berikut merupakan kriteria asas untuk menjadi pemilik kediaman PR1MA. Untuk mengetahui jika anda layak memohon, hanya tandakan kotak yang berkaitan dengan anda: Anda mestilah warganegara Malaysia Bujang atau berkahwin serta berumur 21 tahun dan ke atas…