Skim Pinjaman Tekun (SPT) : Skim Pinjaman Kecil (SPK)

tekun

SKIM PINJAMAN KECIL (SPK) : > RM 10,000 – RM 50,000

  • Warganegara Malaysia dan Bumiputera.
  • Umur 18 – 60 tahun.
  • Had pinjaman melebihi RM 10,000 sehingga RM 50,000.
  • Tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun.
  • Sumbangan Pengurusan sehingga 4% setahun dan simpanan wajib 5% setahun.
  • Tempoh kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 21 hari.
  • Perlu pendaftaran perniagaan atau syarikat.
  • Perlu lesen PBT ( sekiranya berkaitan ).
  • Perniagaan yang dijalankan secara sepenuh masa.
  • Kelulusan pinjaman atas nama syarikat dan rakan kongsi bagi pinjaman RM20,000 dan ke atas ( 100% milik  Bumiputera ). Pinjaman kurang RM20,000 menggunakan nama individu.
  • Penyaluran pinjaman menerusi autodebit ( pinjaman kurang RM20,000 ) atau cek.
  • Kertas Rancangan Perniagaan ( KRP ) wajib dikemukakan.
  • Kelayakan permohonan bagi tempoh penubuhan dan operasi syarikat adalah melebihi 6 bulan beroperasi.
  • Usahawan hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu pinjaman dalam satu masa.
  • Mengemukakan penyata akaun bank ( 3 bulan terakhir ).
  • Wajib hadir Seminar / Kursus Asas Keusahawanan ( SAK / KAK )
  • Peminjam WAJIB datang membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau menerusi BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan Pos Malaysia atau menerusi Cek Tarikh Tertunda ( CTT ) ( pinjaman RM 20,000 dan ke atas, wajib mengemukakan CTT, sekurang-kurangnya 12 keping )
  • Had modal berbayar tidak melebihi RM 100,000 ( Modal berbayar melebihi RM100,000 boleh dipertimbangkan ).tekun

Skim Pinjaman Tekun (SPT) : Skim Pinjaman Sederhana (SPS)

tekun

SKIM PINJAMAN SEDERHANA (SPS) : > RM 50,000 – RM 100,000

  • Warganegara Malaysia dan Bumiputera.
  • Umur 18 – 60 tahun.
  • Had pinjaman  melebihi RM50,000 sehingga RM100,000.
  • Tempoh pinjaman sehingga 10 tahun.
  • Sumbangan Pengurusan 4% setahun dan simpanan wajib 5% setahun.
  • Tempoh kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 30 hari .
  • Perlu lesen PBT ( sekiranya berkaitan ).
  • Penyaluran pinjaman menerusi cek.
  • Kadar yuran proses bagi pinjaman melebihi RM50,000 hingga RM100,000 adalah RM500.
  • Permohonan dan kelulusan kepada syarikat atau perniagaan berdaftar.
  • Syarikat / perniagaan milik 100% Bumiputera.
  • Kelayakan permohonan bagi tempoh penubuhan dan operasi syarikat adalah melebihi 6 bulan beroperasi.
  • Keutamaan kepada Usahawan TEKUN sedia ada yang mempunyai prestasi perniagaan dan rekod bayaran balik yang baik ( pertimbangan juga boleh diberikan kepada pemohon yang bukan dari kalangan Usahawan TEKUN yang mempunyai prestasi perniagaan yang baik )
  • Semakan kredit wajib dilaksanakan ( Pinjaman perniagaan sedia ada tidak melebihi RM100,000  dan mempunyai prestasi bayaran balik yang baik )
  • Usahawan hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu pinjaman dalam satu masa.
  • Surat makluman penyaluran pinjaman akan dikemukakan kepada syarikat sekiranya cek pinjaman telah diserahkan sebagai rujukan dan pengesahan syarikat.
  • Wajib mengemukakan Kertas Rancangan Perniagaan (KRP).
  • Had modal berbayar tidak melebihi RM 300,000 ( Modal berbayar melebihi RM300,000 boleh dipertimbangkan ).
  • Mengemukakan penyata akaun bank ( 3 bulan terakhir ).
  • Wajib hadir Kursus Pengurusan Perniagaan ( KPP ).
  • Peminjam WAJIB membuat bayaran balik pinjaman hanya menerusi Cek Tarikh Tertunda ( CTT ) – 24 keping

 

Skim Pinjaman Tekun(SPT) : Skim Pinjaman Mikro (SPM)

tekun

SKIM PINJAMAN TEKUN (SPT)

SKIM PINJAMAN MIKRO (SPM) : RM 1,000 – RM 10,000

  • Pinjaman RM 5,000 dan ke bawah
   • Warganegara Malaysia dan Bumiputera.
   • Umur 18 – 60 tahun.
   • Sumbangan Pengurusan 4% setahun dan simpanan wajib sehingga 5% setahun.
   • Perlukan pendaftaran perniagaan.
   • Lesen PBT ( sekiranya ada ).
   • Tempoh kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 7 hari.
   • Kelulusan pinjaman di peringkat Kawasan.
   • Tempoh bayaran balik sehingga 3 tahun.
   • Penyaluran pinjaman secara autodebit.
   • Perniagaan sambilan atau sepenuh masa.
   • Usahawan hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu pinjaman dalam satu masa.
   • Borang Maklumat Asas Perniagaan ( JPP 06 ) wajib diisi.
   • Wajib hadir Seminar / Kursus Asas Keusahawanan ( SAK / KAK )
   • Peminjam WAJIB datang membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau menerusi BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan Pos Malaysia atau menerusi Cek Tertunda Tarikh ( sekiranya ada ).
  • Pinjaman > RM 5,000 – RM 10,000
   • Warganegara Malaysia dan Bumiputera.
   • Umur 18 – 60 tahun.
   • Sumbangan Pengurusan 4% setahun dan simpanan wajib 5% setahun.
   • Perlu pendaftaran perniagaan
   • Perlu lesen PBT ( jika berkenaan ).
   • Tempoh kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 14 hari.
   • Tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun.
   • Penyaluran pinjaman secara autodebit.
   • Perniagaan dijalankan secara sepenuh masa (separuh masa boleh dipertimbangkan).
   • Usahawan hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu pinjaman dalam satu masa.
   • Borang maklumat asas perniagaan JPP 06 wajib diisi.
   • Wajib hadir Seminar / Kursus Asas Keusahawanan ( SAK / KAK ).
   • Peminjam WAJIB datang membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau menerusi BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan Pos Malaysia atau menerusi Cek Tertunda Tarikh ( sekiranya ada ).

Bagaimana Memohon Skim Pinjaman Tekun Nasional

tekun

SYARAT – SYARAT
SKIM PINJAMAN TEKUN NASIONAL

 

Jumlah Pinjaman TEKUN
 

Pinjaman

Jumlah

Tempoh Bayaran

Skim Pinjaman Mikro ( SPM )

RM 1,000 – RM5,000

Sehingga 3 tahun
Skim Pinjaman Mikro ( SPM )

>RM 5,000 – RM10,000

Sehingga 5 tahun
Skim Pinjaman Kecil ( SPK )

>RM 10,000 – RM50,000

Sehingga 5 tahun
Skim Pinjaman Sederhana ( SPS )

>RM 50,000 – RM100,000

Sehingga 10 tahun

Tempoh Bayaran Balik

Tempoh bayaran balik pinjaman adalah antara 6 bulan hingga 10 tahun.

Cara Bayaran Balik

Peminjam WAJIB datang membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau menerusi
BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan Pos Malaysia atau menerusi Cek Tertunda Tarikh.

Sumbangan Tabung Pengurusan TEKUN

Usahawan diminta membayar Sumbangan Tabung Pengurusan TEKUN sebanyak 4% daripada nilai pinjaman setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman. Bayaran sumbangan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran balik pinjaman.

Bayaran Proses

Pinjaman

Bayaran

RM 1,000 – RM 5,000

RM 50

> RM 5,000 – RM 10,000

RM 100

> RM 10,000 – RM 20,000

RM 150

> RM 20,000 – RM 30,000

RM 200

> RM 30,000 – RM 40,000

RM 250

> RM 40,000 – RM 50,000

RM 300

> RM 50,000 – RM 100,000

RM 500

Simpanan

Usahawan diminta untuk membuat simpanan sebanyak 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun. Simpanan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran balik pinjaman.

Perlindungan Insuran

Usahawan TEKUN akan mendapat perlindungan di bawah Insuran Pinjaman dan Insuran Hayat & Kemalangan ( peminjam ) yang ditetapkan oleh TEKUN Nasional dalam tempoh pinjaman.

Syarat Kelayakan Asas Pinjaman TEKUN Nasional

 1. Bumiputera dan Masyarakat India ( Program Khas Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India – SPUMI )
 2. Berumur 18 – 60 tahun.
 3. Telah menjalankan perniagaan atau mempunyai cadangan atau rancangan perniagaan usaha niaga yang berpotensi dan berdaya maju.
 4. Mempunyai lesen / Permit  / Daftar Perniagaan yang sah .
 5. Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau berniaga secara bergerak         ( mobile ).
 6. Terlibat secara langsung dan sepenuh masa dalam perniagaan ( Pinjaman sehingga RM 5,000 boleh dipertimbangkan bagi pemohon yang berniaga secara sambilan )
 7. Satu pinjaman bagi satu isi rumah ( kecuali perniagaan yang berasingan dan rekod bayaran balik yang baik bagi isirumah ).
 8. Bayaran balik pinjaman RM 20,000 sehingga RM 100,000 menggunakan bayaran Cek Tertunda Tarikh ( Post- Dated Cheque ).
 9. Bayaran balik satu bulan permulaan akan ditolak daripada pinjaman yang diluluskan.
 10. Pemohon yang ingin memulakan perniagaan dikehendaki mempunyai modal sendiri sebanyak 20% daripada keperluan pinjaman / perniagaan sebagai komitmen untuk menjalankan perniagaan ( kecuali permohonan di kalangan siswazah ).
 11. Pinjaman perniagaan sedia ada tidak melebihi RM 100,000.

Bagaimana Memohon Amanah Ikhtiar Malaysia

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENJADI SAHABAT AIM

 1. Taraf Kewarganegaraan

Warganegara Malaysia yang mempunyai Kad Pengenalan (mykad) yang berumur 18 tahun ke atas.

 1. Had Kelayakan Pendapatan

Had kelayakan pendapatan isi rumah bagi menyertai AIM ialah RM3,050 dan per kapita ialah RM610.

 1. Had Nilai Pemilikan Aset

Had nilaian pemilikan aset mestilah tidak melebihi nilaian berikut:
a. Tanah bergeran di atas nama KIR atau bakal Sahabat dengan keluasan tidak lebih dari tiga (3) ekar.
b. Pemilik rumah sendiri dengan anggarannilai tidak lebih RM200,000.
c. Pemilik kenderaan dengan anggaran nilai semasa sebuah kenderaan tidak melebihi RM50,000.

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

 1. Tanpa cagaran dan penjamin
 2. Membentuk kumpulan dengan 5 orang ahli yang dipercayai dan menjalani latihan asas pembiayaan selama 5 hari (1 hari 1½ jam).
 3. Menubuhkan pusat.
 4. Menghadiri Mesyuarat Pusat setiap minggu.
 5. Menyumbang 1% daripada pembiayaan ke dalam Tabung Kebajikan dan Kesejahteraan Sahabat (TKKS).
 6. Menabung dalam Tabung Kumpulan setiap minggu.
 7. Membayar balik secara mingguan.
 8. Mencarum dalam Tabung Khairat Hutang (TKH).
 9. Caj pembiayaan 10% setahun atau 5% untuk tempoh 6 bulan atau kadar yang ditetapkan dari semasa ke semasa.


PROSEDUR KEAHLIAN

 1. Pemohon, setelah disahkan layak menyertai AIM, perlu menubuhkan kumpulan yang terdiri daripada 5 orang sejantina yang tiada tali persaudaraan rapat, saling percaya mempercayai di antara satu sama lain dan bertanggungjawab.
 • Kesemua ahli secara berkumpulan perlu mengikuti Proses Penurunan Kuasa (PPK) iaitu satu kursus wajib jangka pendek selama 5 hari, 1 setengah jam sehari. PPK bertujuan memberi kefahaman tentang peraturan dan syarat-syarat AIM.
 • Setelah lulus dalam Ujian Pengikhtirafan Kumpulan iaitu satu ujian ringkas yang dijalankan di akhir proses PPK, semua ahli kumpulan perlu menyertai Pusat iaitu gabungan antara 2 hingga 10 kumpulan. Ahli Pusat atau lebih dikenali sebagai Sahabat akan bermesyuarat setiap minggu. Mesyuarat Pusat diadakan di tempat awam seperti dib alai raya, surau atau balai yang dibina sendiri. Semua urus niaga AIM seperti permohonan, penyerahan modal pembiayaan, bayar balik serta kutipan simpanan wajib dan TKKS diadakan di Mesyuarat Pusat.

 

PERMOHONAN KEAHLIAN AIM

Sila Klik Pautan Untuk Mengisi Permohonan Secara Online:

 

PERMOHONAN LATIHAN SAHABAT AIM

Sila Klik Pautan Untuk Mengisi Secara Online:

 

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Slik Klik Pautan Dibawah Untuk Muat Turun Borang Pembiayaan

 

PEMOHONAN KEAHLIAN  KOPERASI

Sila Klik Pautan Dibawah Untuk Muat Turun Borang Koperasi

 

PERMOHONAN TKKSSila Klik Pautan Dibawah Untuk Muat Turun Borang Permohonan TKKS :
(Klik untuk muat turun PDF)

1. Borang Penyertaan TKKS
2. Borang Tuntutan TKKS – Khairat Kematian
3. Borang Tuntutan TKKS – Masuk Wad
4. Borang Tuntutan TKKS – Penyakit Kronik
5. Borang Tuntutan TKKS – Kemusnahan Rumah
6. Borang Tuntutan TKKS – Kemusnahan Projek
7. Borang Tuntutan TKKS – Sumbangan Haji
8. Borang Tuntutan TKKS – Bencana Besar
9. Borang Tuntutan TKKS – Ke IPT/Kolej

Bagaimana Memohon Rumah Mesra Rakyat 1 Malaysia

RMR1M

RUMAH MESRA RAKYAT 1MALAYSIA

OBJEKTIF PROGRAM

Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa.

CIRI-CIRI & JENIS RUMAH YANG DITAWARKAN

RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT 1000KPS

Harga RM65,000
Keluasan 1,000 kps
Bilik 3 bilik 2 bilik air
Subsidi Kerajaan RM20,000
2% kadar faedah pinjaman

RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT 850KPS

Harga RM55,000
Keluasan 850 kps
Bilik 3 bilik 2 bilik air
Subsidi Kerajaan RM17,500
2% kadar faedah pinjaman

RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT 700KPS

Harga RM45,000
Keluasan 700 kps
Bilik 2 bilik 2 bilik air
Subsidi Kerajaan RM15,000
2% kadar faedah pinjaman

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 18 hingga 65 tahun*.
 • Pendapatan kasar seisi rumah di antara RM750 sehingga RM3,000 sebulan.
 • Pemohon/Pasangan tidak mempunyai rumah sendiri atau mempunyai rumah yang usang/tidak sempurna.
 • Tanah/tapak cadangan mestilah bersesuaian dan bebas daripada gadaian/sekatan ke atasnya. Jika pemohon bukan tuan punya tanah, pemohon mestilah mendapat kebenaran daripada tuan punya tanah yang dicadangkan.
 • Keluasan tanah tidak kurang daripada 2,800 kps.
 • Tertakluk kepada peruntukan dan kelulusan pinjaman melalui SPNB.

* Bagi pemohon dari Semenanjung yang berumur melebihi 43 tahun, pemohon kedua yang berumur di antara 18-43 tahun diperlukan dan penjamin (sekiranya perlu) kecuali bagi Kawasan Pulau

* Bagi pemohon dari Sabah, Sarawak dan Kawasan Pulau yang melebihi 41 tahun, pemohon kedua yang berumur di antara 18-41 tahun diperlukan dan penjamin (sekiranya perlu)

CARA-CARA MEMOHON

RMRPlus

RUMAH MESRA RAKYAT PLUS

OBJEKTIF PROGRAM

Pengenalan kepada RMRPlus adalah satu model perniagaan baru yang mengambil konsep asas RMR1M namun dikhususkan kepada golongan yang mempunyai tanah sendiri tetapi tidak memenuhi kriteria minima permohonan RMR1M. Program RMRPlus adalah program alternatif yang mensasarkan golongan yang tidak layak mendapat subsidi di bawah Program Rumah Mesra Rakyat 1Malaysia (RMR1M) kerana melebihi syarat minimum program.

RINGKASAN PROGRAM

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Syarat tanah adalah tertakluk kepada keluasan rekabentuk dan kaedah pembiayaan

CIRI-CIRI REKABENTUK

 • Rumah Sesebuah Satu (1) Tingkat
 • 3 Bilik & 2 Bilik Air

KAEDAH PEMBIAYAAN

 • Tunai
 • Melalui pinjaman bank/mana-mana institusi kewangan

PAKEJ TAMBAHAN YANG DITAWARKAN*

 • Penyediaan tapak
 • Kabinet dapur
 • Lengkapan almari
 • Sistem keselamatan
 • Pagar
 • Penukaran spesifikasi bumbung

CIRI-CIRI RUMAH YANG DITAWARKAN

Harga RM108,888
Keluasan 1,000 kps
Klik Disini Untuk Mendapatkan Borang Permohonan

Harga RM126,666
Keluasan 1,200 kps

Klik Disini Untuk Mendapatkan Borang Permohonan

 

Sila Hubungi SPNB Cawangan Pahang Di Alamat Berikut:

SPNB CAWANGAN PAHANG

No K2, Lot 4770 & Lot 4769,
Jalan Nusa Puteri Utama,
Taman Nusa Puteri,
26800 Rompin, Pahang.Tel : 09-4148555

Bagaimana Memohon PR1MA?

Perbadanan PR1MA Malaysia

 

KELAYAKAN

Berikut merupakan kriteria asas untuk menjadi pemilik kediaman PR1MA. Untuk mengetahui jika anda layak memohon, hanya tandakan kotak yang berkaitan dengan anda:

 • Anda mestilah warganegara Malaysia
 • Bujang atau berkahwin serta berumur 21 tahun dan ke atas
 • Pendapatan isi rumah individu atau keluarga (suami & isteri) antara RM2,500 – RM10,000
 • Tidak memiliki lebih daripada 1 hartanah sama ada anda atau pasangan anda, jika ada

Saya layak untuk memohon. Saya ingin langkau dan mendaftar sekarang.

 

Jadilah sebahagian daripada PR1MA Hari ini

Hanya dengan 9 langkah mudah untuk menjadi pemilik kediaman PR1MA.

1.PENDAFTARAN

 

Sila Ikuti Proses Dibawah:

 • Buka akaun dan cipta kata laluan
 • Isi borang pendaftaran
 • Pilih 5 lokasi impian anda
 • Muat naik dokumen-dokumen seperti berikut:
  • Bekerja
   Salinan Kad Pengenalan dan 1 bulan penyata gaji terkini
  • Bekerja sendiri/perniagaan sendiri
   Salinan Kad Pengenalan dan 1 bulan penyata bank terkini

 

 • Hantar borang pendaftaran yang telah dilengkapkan untuk mendapatkan nombor rujukan PR1MA
 • Terima e-mel pengesahan permohonan
 • PR1MA akan memaklumkan anda apabila terdapat pembangunan PR1MA yang dibuka untuk permohonan di lokasi pilihan anda

 

2. PERMOHONAN

Anda perlu memohon projek kediaman PR1MA yang telah dibuka untuk permohonan kerana pengundian tidak akan dilakukan secara automatik.

Permohonan perlu dilengkapkan kerana cabutan undi tidak secara automatik

 • PR1MA akan memaklumkan para pendaftar melalui e-mel dan SMS apabila terdapat pembangunan yang dibuka untuk permohonan kawasan pilihan anda
 • Log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan anda
 • Klik “Projek dibuka untuk permohonan” untuk mendapatkan maklumat lanjut
 • Muat naik dokumen-dokumen sokongan:
  • Bekerja
   1. Salinan kad pengenalan
   2. 3 bulan penyata bulan terkini
   3. Surat pengesahan majikan
  • Bekerja/perniagaan sendiri
   1. Salinan kad pengenalan
   2. 3 bulan penyata bank bulan terkini
   3. Penyata LHDN terkini
 • Hantar permohonan sebelum tarikh tutup permohonan
 • Terima e-mel pengesahan permohonan

3. PENGUNDIAN

Proses cabutan undi secara telus dan terbuka akan dijalankan untuk pemohon yang memenuhi syarat kelayakan.

 • Keputusan cabutan undi akan diumumkan di www.pr1ma.my
 • Pemohon yang berjaya diundi akan dihubungi melalui e-mel & SMS
 • Setelah selesai proses pengesahan, pemohon yang berjaya akan dihubungi melalui surat rasmi dan e-mel untuk pemilihan unit kediaman anda
 • Anda bakal bergelar pemilik kediaman PR1MA!

 

4.PEMBIAYAAN

PR1MA menawarkan bantuan terbaik untuk pembiayaan akhir hartanah anda.

Dapatkan bantuan kewangan terbaik untuk pembiayaan akhir hartanah anda dengan PR1MA.

PEMBIAYAAN

Pilih pakej pembiayaan yang paling sesuai untuk anda melalui panel bank PR1MA.

 • Institusi-institusi yang terlibat
 • Pakej termasuk pembiayaan sehingga 110% dari harga Perjanjian Jual Beli (SPA).
 • Tiada bayaran pendahuluan diperlukan jika pembeli berjaya mendapatkan pinjaman maksimum.

MENDAPATKAN PINJAMAN PERUMAHAN

 • Pilihan 1:
  Pembayaran faedah dikenakan ketika dalam pembinaan dan bayaran ansuran bermula hanya apabila kediaman telah siap dibina.
 • Pilihan 2:
  Menangguhkan pembayaran faedah progresif dalam jumlah pinjaman sementara menunggu kediaman siap dibina.

  • Pinjaman merangkumi semua perbelanjaan tidak terhad pada MRTA/MRTT, yuran guaman, duti setem dan lain-lain
  • Tempoh pinjaman sehingga 35 tahun atau sehingga peminjam mencapai usia 70 tahun (yang mana-mana terdahulu).

*Terma dan syarat akhir tertakluk kepada kelulusan bank..

MORATORIUM

Moratorium merupakan tempoh yang mana tiada sebarang aktiviti pindahan pemilikan seperti penjualan, pelupusan, perjanjian dengan mana-mana pihak dilakukan sehingga tamat tempoh moratorium. Dalam konteks ini, tempoh moratorium dikenakan selama 10 tahun dari tarikh Perjanjian Jual Beli.

SKIM RENT-TO-OWN

Sekiranya permohonan pinjaman anda ditolak oleh bank panel kami, anda boleh memohon untuk menyertai skim Rent-to-Own.

Maklumat Lanjut

CARE BY PR1MA

Kami benar-benar prihatin terhadap kesejahteraan setiap pemilik kediaman PR1MA. Nikmati perlindungan insurans kediaman yang lebih baik melalui CARE BY PR1MA.

Penyewa PR1MA di bawah skim RTO

Sekiranya berlaku kejadian yang tidak dijangka sehingga mengakibatkan kematian atau hilang keupayaan kekal, penyewa boleh terus menetap di kediaman PR1MA tanpa bayaran sewa sehingga tempoh setahun.

PR1MA turut menyediakan khidmat pembiayaan kos pengebumian bagi penyewa RTO dan untuk pemilik beragama Islam, ini juga termasuk kos menunaikan Haji Badaal.

Pemilik Kediaman PR1MA/Pendaftar

Pemilik kediaman PR1MA akan menikmati kadar premium insurans lebih rendah sebanyak 10-15%.

MRTT/MRTA juga menyediakan perlindungan tambahan untuk kemalangan peribadi dan kos pengebumian. Insurans kebakaran dan Takaful Motor juga boleh diperoleh pada kadar yang menarik. Bagi produk-produk insurans kenderaan, anda layak menerima kad keistimewaan PR1MA Care yang menawarkan pulangan tahunan.