Meraikan Perbezaan

Kecenderungan Yang Berbeza serta Pendekatan Yang Berlainan Bukan Erti Kita Perlu Bersuku Sakat,

Perhatikan :

جــلــس رســول الــلــه ( صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم ) مـــع أصـــحـــابـــه ( رضـــي الـــلـــه عـــنـــهـــم )

وســـألـــهـــم مـــبـــتـــداً

( بـــأبـــي بـــكـــر )
مـــاذا تـــحـــب مـــن الـــدنـــيـــا ؟

فـــقـــال أحـــب مـــن الـــدنـــيـــا ثـــلاثـــاً : –

الـــجـــلـــوس بـــيـــن يـــديـــك ،،،
و الــــــنـــــــظـــــر إلــــيــــك ،،،
و إنـــفـــاق مـــالــي عـــلـــيـــك ،،،

وأنـــت يـــا ( عـــمـــر )
مـــاذا تـــحـــب مـــن الـــدنـــيـــا ؟

فـــقـــال أحـــب مـــن الـــدنـــيـــا ثـــلاثـــاً : –

أمـــراً بـــالــــمــــعـــــروف ولــــــو كــــــان ســــــراً ،،،
و نـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر ولـــو كـــان جـــهـــراً ،،،
و قــــــول الـــــــحـــــــق و لــــــــو كــــــان مــــــراً ،،،

و أنـــت يـــا ( عـــثـــمـــان )
مـــاذا تـــحـــب مـــن الـــدنـــيـــا ؟

فـــقـــال أحـــب مـــن الـــدنـــيـــا ثـــلاثـــاً : –

إطــــــعــــــام الــــــــطــــــعــــــــام ،،،
و إفــــــــشــــــــاء الــــــــســــــــلام ،،،
و الـــصــلاة بــالــيــل والــنــاس نــيــام ،،،

و أنـــت يـــا ( عـــلـــي )
مـــاذا تـــحـــب مـــن الـــدنـــيـــا ؟

فـــقـــال أحـــب مـــن الـــدنـــيـــا ثـــلاثـــاً : –

إكــــــرام الــــــــضــــــــيــــــــف ،،،
و الـــــصـــــوم بـــالـــــصــــيــــف ،،،
و ضــرب الـــعـــدو بــالـــســـيـــف ،،،

ثـــم ســـأل ( أبـــا ذر الـــغـــفـــاري )
مـــاذا تـــحـــب فـــي الـــدنـــيـــا ؟

قـــال أحـــب فـــي الـــدنـــيـــا ثـــلاثـــاً : –

الـــــجــــــوع ،،،
و الــــمـــرض ،،،
و الــــمــــوت ،،،

فــقــال لــه الــنــبــي ( صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم )
و لـــمـــاذا ؟؟؟

فـــقـــال ( أبـــو ذر ) : –

أحــــــب الـــجـــوع لـــيـــرق قـــلـــبــــــي ،،،
و أحــــب الـــمـــرض لـــيـــخـــف ذنـــبـــي ،،،
و أحـــــب الـــــمـــــوت لألـــقـــى ربــــــي ،،،.

و حـــيـــنـــئـــذ نــزل ( جـــبـــريـــل عــلــيـــه الـــســـلام )
و أقـــرأهـــم الـــســـلام وقـــال : –

و أنـــا أحـــب مـــن دنـــيـــاكـــم ثـــلاثـــاً : –

تـــبـــلـــيـــغ الــــرســـالـــة ،،،
و أداء الأمـــــــــــانــــــــــــة ،،،
و حـــب الـــمـــســـاكـــيـــن ،،،

ثـــم صـــعـــد إلـــى الـــســـمـــاء ونـــزل مـــرة أخـــرى وقـــال : –

الـــلـــه عـــز و جـــل يـــقـــرؤكـــم الـــســـلام ويــقــول : –

إنـــه يـــحـــب مـــن دنـــيـــاكـــم ثـــلاثـــاً : –

لـــــــســــــــانــــــــاً ذاكـــــــــراً ،،،
و قـــــلـــــبـــــاً خـــــاشـــــعـــــاً ،،،
و جــســداً عــلــى الــبــلاءِ صــابــراً ،،،

Suatu hari Rasulullah SAW bersantai bersama para Sahabat RA seraya bertanya dimulakan dengan Saiyidina Abu Bakar RA :

Wahai Abu Bakar Apa yang kamu suka dalam dunia kamu ?

Jawab Abu Bakar RA ; “Aku Suka 3 Perkara ;
1- Duduk disisi Mu.
2- Menatap Wajah Mu.
3- Infaq Untuk Mu”.

“Lalu Bagaimana pula Kamu Omar” ?

Jawab Omar RA : “Aku suka 3 Perkara ;

1-Menyeru Kebaikan walaupun secara sunyi.

2- Mencegah kemungkaran walaupun secara terang.

3- Bicara Benar walaupun pahit “.

Sabda Rasulullah SAW :
“Bagaimana pula Engkau Wahai Osman ?”

Jawab Osman RA :
“Saya suka 3 Perkara :

1- Memberi Orang Makan.
2- Mengungkapkan Salam.
3-Serta bangun Beribadah disebelah malam”.

Sabda Rasulullah SAW :
“Bagaimana pula Engkau Wahai Ali ?”

Jawab Ali RA :
“Saya suka 3 Perkara :

1- Memuliakan Tetamu.
2- Berpuasa dihari Panas Terik.
3- Berjihad memegang pedang”.

Sabda Rasulullah SAW :
“Bagaimana pula Engkau Wahai Abu Zar al Ghifari ?”

Jawab Abu Zar al Ghifari RA :
“Saya suka 3 Perkara :

1- Lapar.
2- Sakit .
3- Mati”.

Tanya Rasulullah SAW :
“Bagaimana Begitu”?

Jawab Abu Zar al Ghifari :

Aku suka lapar supaya jiwaku luhur.
Aku suka sakit supaya dosa ku terhakis.
Aku suka mati supaya bertemu Rabbi.

Ketika itu juga turun Jibril AS ke majlisnya Nabi SAW seraya memberi salam dan berkata :

“Aku menyenangi dunia kamu kerana 3 perkara” :

1- Menyampaikan Risalah.
2-Menyempurnakan Amanah.
3- Menyantuni orang-orang susah.

Lalu Jibril meninggalkan majlis. Seketika itu juga Jibril AS berkunjung kembali membawa Salam dari Allah dan menyatakan pesanan Allah, bahawa Allah menyenangi dunia kamu dari 3 perkara :

1- Lidah yang sentiasa basah berzikir.
2- Hati yang sentiasa khusuk.
3- Tubuh yang sabar dengan bencana ujian.

#Wallahualam.
#MugaBermanfaat

KOMEN DI FACEBOOK

1121total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.